esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

187.

Zder serbski lud!

(Ghazela.)

Sy, knjee, hdy swj pae praju:
Zder serbski lud!
We wtcnym mojim lubym kraju
Zder serbski lud!
Ki mdre hory nam a hona nam zelene
A ptakow spwy kita w haju,
Zder serbski lud!
Hdy wtcow r a rd a rolu za nimaju,
Na ma a statok zabywaju,
Zder serbski lud!
Daj lubos do wutrobow z njebjes, mc do stawow,
Hdy swrne woi zapakaju:
Zder serbski lud!
Ty ludy wodi, kraje kita a sudi br;
Hdy diwje mocy zahrimaju,
Zder serbski lud!
Njech tebi hs mj epta peco tu modlitwu,
Hdy do procha te w rowje staju:
Zder serbski lud!

J. iinski, Formy.

zpt na obsah - Dal: Pepjata narodnos