╚eskß ŔÝtanka - Pßta - Srbskß ŔÝtanka -

194.

Spýw serbskich studentow

S│ˇnco nad Lubinom skhad╝a,
Z nocy stawa Serbow raj;
M│od╝ency sej radu rad╝a,
ękitaŠ wˇtcow swjaty kraj.
BratÓa my - ╣kitajmy
Wˇtcow herbstwo - na╣e Serbstwo!
Z brˇnju swýt│ej zejhrawajmy,
Njebojmy so żeleza!
Rjekow spjacych njeŔakajmy
W twjerdym klinje Lubina!
Brat°a my - ╣kitajmy
Wˇtcow herbstwo - na╣e Serbstwo!
S│y╣eli smy Serbstwa nuzu,
Bratrow k°ik za pomocu.
Wid╝eli smy drapu cuzu
WaŔiŠ so na wˇtŔinu,
Brat°a my - ╣kitajmy
Wˇtcow herbstwo - na╣e Serbstwo!
Do ko│a tuż, brat°a, swýry,
P°isahajmy bratrowstwo!
Hdyż was ╣wika wosud jery,
Hajmy na╣e p°eŠelstwo!
Brat°a my - ╣kitajmy
Wˇtcow herbstwo - na╣e Serbstwo!

Jˇzef Nowak, Serbski student 1919.

zpýt na obsah - Dal╣Ý: úużiŔenjo a Mi╣njenjo na krakowskej universiŠe w 15. a 16. lýtstotkomaj