esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

196.

Serbskim onam

(Kancin.)

Zony w iwjenju ka re stoja;
Wonjeja a wabja, ktu a haja
Swoju pychu z ernjemi sej swru.
Z dychom lubose a z kwom hraja
ony, pciwje pak pe njn boja
So a zapuja ese wru
Z kuzamcnej mru.
W domje dychaju najrjeu ony
W a mr a ohnowanje syja.
Lubose a zboa hnko twarja,
es a pistoj maju za kitarja.
Z nnym wodwkom mc swoju kryja,
Woda muow mysle w a sony.
Pobonje a kedbnje mlkich rjdki
Stoja, hdy je maeny ert sdki
Wui a jim lika koi rjane.
Maju msto mniske we domje,
Twarja swjbje, jako brka w tomje,
Zele, w a kw a pody. - ane
Njejsu tmny k khwalbje jich dos khmane!
Serbske ony, wulka waa, hleje!
Wanos, dostojnos a swjate do.
Drohe kuba mae kuba, kita.
Zo by mjeno serbskej' ony ko
Z wnju sdkej, pilnu staros mje,
Zo mh kdy z hordosu was wita
A es wau ita!
Haje nskoh' splaha nnu pychu!
Msto jandelowe zastawaje!
Muam pciwose pihel bude!
Boha, prawo, es a narod wue
Di lubowa a za m! Haje
Lubos k serbskej zemi w kdym dychu!
Doni w swjbnej swjatnicy so swi
Lampa lubose a ma d di
Serbscy i, koleba a nosy;
Ludej serbskemu krew njezaprahnje,
Smjertny wosud Serbow njedosahnje - -
Kline do wutrobow, trunow hosy!
Serbski psnje, Serbowki, was prosy.

J. iinski, Formy.

zpt na obsah - Dal: List serbskemu studentstwu