esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

20.

to mi wowka powdaa

I. Pobony putnik a jandel Boi.

Be pak nhdy w starych asach pobony mu, ki sebi w lsu kheku natwari a wokoo njeje neto wowsa wosy. Khka b jednora, mjee jeno ti woknjeka. Tu wjedee pobony putnik samotne iwjenje, a maohdy k njemu t pikhadee. - Sta pak so, zo jnu k njemu rjany, cuzy mu pide a jemu pikaza: "Pohladaj z prnim woknjekom won! to tam widi?"

"Wulku wjnu widu; konje padaju: owjekojo so we krwi waleju. Ow, to je hrzbny napohlad."

"Tajke jnu asy pidu. - Ntk pohladaj do druheho wokna! to tam?"

"Tu nio njewidu. Tosta ma tu je."

Haj, na hrny lud pide po wjnje mr a orna khoros. - to ntko we teim woknje widi?"

"Ach, tu je krasna, wulka, zelena uka. Rjany mu tam trawu sye. Tola widu tu jara mao ludi."

"Po hrzbnych asach buda lpe. Tola owjekow bude z woprdka mao. - Ja sym boi jandel, a dokel sy peco pobony a poniny, smdach i pichod pokaza." To rjeknywi so jandel zhubi.

II. Kowa w horje.

Nhdy khodee po kraju kowa, ki njemjee da. Tak pide te blizko k horje pola Prahi. B muny a lehny so na snko. Na dobo stojee ry muik ped nim prajo: "Widu, zo da nima, tak pj ze mnu, chcu i dosc na dos da." A dowjede jeho na horu a woini mae durika. Kowa wuhlada nutka wjele wojakow, ki na zemi leachu a spachu. Muik dowjede jeho ke konjom, zo by podkowy zwottorha a nowe pibiwa.

Po dohim asu b ze wmi hotowy a dsta wot reho muika wulku rnzdu. Hdy won de, pimny posldnjeho z wojakow za howu prajo: "N, brate!" A wojak so zasparny wopraa: "Je hio as?" W skoku ry muik wotmowi: "N, n, peco hie spi!" a kowarjej prajee pak takle: "Hdy pide prawy as, stanu tui witcy a wulka wjna nastanje."

Hdy kowa z hory wustupi, njeznajee wokolinu; wo b pemnjene. B d tam na w posta lt da.

III. Posuny Jank.

Natuec may Jank w R. dyrbjee husy na pastwio hna. B to runje tehdy, hdy Napoleonowe wjska pez nae krajiny ahachu. Tohodla porui ma Jankej, zo by sebi tola husy w hromade dera, hdy wojacy nimo poahnu. Jank to wjesele slubi a rjee husy won. Doho njetrajee a hio pijcha rjda jzdnych. A to Jank sini, zo by wojakow w blizkosi wohlada a tola te maeri posucha? - - Wza swj kud a zwjaza sebi witke "liby" wokoo pasa. Tak de na wojakow hlada. Tym chcye so wzo jara smje a sinichu Napoleona, ki runje sobu jchae, na hlka kedbneho. A tn so hleca wopraa, ehodla je tola husy takle zadaji.

"Haj, naa ma je prajia, zo dyrbju sebi husy w hromade dere, ale wojakow chcych tola te wide," b Jankowa wotmowa. Na to so Napoleon wjesoy zasmja a Jankej husy zapai.

Fr. Kral-Rachlowc, uica 1905.

zpt na obsah - Dal: Paza