Česká čítanka - Páta - Srbská čítanka -

21.

Přaza

(Madrigale.)

Na zemju sněh dyrkotacu pada;
Wetr hroznje z nim hraje,
Róže na wokna saje.
Rjenje won so hlada.
Woheń w kachlach praskoce,
Kofej w horncu so plepoce.
Holiča přadu.
Bajki za kachlemi wowka jim baje -
Hólcy spěwaju pod woknami serenadu -
Do jstwy hospoza jim kaza.
Na reju hólc swoje holičo ćaza.
W reji na ličkach róžow zakćěwa pycha.
Wětr pak hałuzy wonka na wokna dycha.

J. Ćišinski, Formy.

zpět na obsah - Další: Naša wowka