esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

202.

Zora puca

(Zerja skhadeju.)

Ponc pea; to mje budi
W tutym asu ze sna mojoh'?
Truny same zaumichu
Na huslikach dda mojoh'.
Zaumichu mnje, ie:
Zora swita, swto blie.
Ponc pea, hie kryje
Mr pesdki do a horu,
Ale wtik cuni epce
Wot wukhoda k morja nru,
epce sdcy, epce ie:
Zora swita, swto blie.
Ponc pea, zasparna 'e
Lei mska wokoina.
Wubudene rae ptao
Lei z wukhodowoh' kina,
Spwa sdcy, spwa ie:
Zora swita, swto blie.
Ponc pea; hie we mi
Njebjo, zemja je a woda,
Zjewja pak so wot wukhoda
Wila sowjanskeho roda,
Ri ke mni, ri ie:
Zora swita, swto blie.
K ranju swita, swto blie!
W zotej pruzy de so budi,
Sawna zemja damatinska,
Zerja bya so i w hrudi,
Wotkryte i dary kada
Twojej' zemje - snco skhada.

Petar Preradowi. Pe. Jz. Nowak, Z duchom swobody.

zpt na obsah - Dal: Rowa holina