esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

204.

Ptr Bjezru

Syach we uicy twojich horow hnujacy pa,
Twojich skalnych hobrow duinu zrudbu,
Syach bolose, hidy a nuzy hudbu,
Kotru i we kraju spodi twj surowy dra.
Syach twj pa:
Wo tysacach znmenych,
Wo tysacach splenych,
Sto tysacach znmenych.
Te my bchmy tysacow tysacy,
Te my desa tysacow tysacy. -
Desa pak tysacam zawdachu z jdom,
Sto pak nam tysacow morichu z peradu,
Tysac nam tysacow rubichu z mjedom. -
Njezby nas tysac tysacow.
Sto tysacow licimy hie wokoo Budyina,
A wsomdesat tysacow zby woko' Khoebuza.

Ptrje Bjezruo, zrodeny ze skalnej' wutroby,
Spodeny z muskeje mocy a nskeje bole,
Te nam so do kraja njepeel z namocu pedoby,
Krew su pie te nae hory a hole.
Naju narodow dt je kowany z kowom
Samsnym, doho smj staoj ped zahubnym rowom.
We wulkim jzoru puwa ewjena krew,
Jasna ka mak. Njewinowata to ista a byata krew. -
Cuzych to dak!
Krew ta je toena z kudami pukow,
Z mocy mozlojtych burowskich rukow,
Z ese knjejniskich ow,
Z khrobose wtinskich dow.
Rozlata z njeprawdu krew, ach, sy-li 'e iwa,
Njejsy-li na honach serbowskich dosponje zhnia,
Zahub a zni ntko tu jeesku drapu,
Kotra je mc nau narodnu adostnje pia!

J. Nowak, Z duchom swobody.

zpt na obsah - Dal: Soko w Serbach