esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

206.

Trae Serbowstwa

Tra dyrbi Serbstwo, zawosta,
A serbska korhoj zmahowa,
Ka doho z drjewom zelene
Te hory stoja uiske;
Doz kamje tam na kamjenju
So zbha k njebju mdremu
A Sprewje ro slborne
Do Serbow omy ponjese!
Tra dyrbi Serbstwo, zawosta,
A jeho kw mi pibra,
D boe snko wobswi
A msak tn krai uiski;
Tak doho ha tam deik de,
Zo boa stopa tuna je,
A brjk so adyn zeleni
A adna kwtka zyboli.
Tra dyrbi Serbstwo, zawosta
A wtcny duch jo pozbha
Ka doho ruta zelena
Za estne rose holia;
Tra dyrbi wanje wtcowske
A kde prawo khwalobne,
D adyn zwn we kraju ri
A witaju so wote mi.
Tra dyrbi Serbstwo, zawosta,
D bude i adna ma
Sej uianske datko
A koleba jo spwajo;
Ka doho mocy myslenja
Duch uianski adyn ma
A adyn jazyk hiba so:
Tra dyrbi nae Serbowstwo!

H. Zejle, Zhrom. spisy I.

zpt na obsah - Dal: Z prawnyh stawiznow Hornjeje a Delnjeje uicy