esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

208.

Hymna

Wte, Ci khwalbu jandeljo spwaju,
Ty dawas ludam pebywa na zemi;
Ty w, kak doho witke wosta maju
A khwali ze wemi e naremi.
Za twj lud serbski sy to poadanje:
Zder jn a daj 'mu Swoje ohnowanje!
Zo bychu witcy Tebi khwalbu dali,
Na swjatkach kdy lud bu poswjeeny.
Zo bychu Tebje daknje lubowali,
Njej' wot Twej' hnady adyn wuzamknjeny.
Za Twj lud serbski sy to poadanje:
Zder jn a daj 'mu Swoje ohnowanje!
Swjei su psli pytali na swi
Syy, ki hnadu njeznali 'e enje;
Zwabili k Tebi naich wtcow di,
Je wuo, stwori w Jezusowym mjenje.
Za Twj. lud serbski sy to poadanje:
Zder jn a daj 'mu Swoje ohnowanje!
A ntko temple Twoje w Serbach steja,
Z wysoka, k Tebi woajo, so zwoni;
W serbinje starej k Tebi hymny deja,
Na swjatym mstnje pokutnik so koni.
Za Twj lud serbski sy to poadanje:
Zder jn a daj 'mu Swoje ohnowanje!
Wte, Ty miy, hlej na Swojim trnje
Na swojich di pichod dele z hnadu;
Daj swjatu khrobos, dobyeske brnje,
We zbou, w horju Swoju mc a radu.
Za Twj lud serbski sy to poadanje:
Zder jn a daj 'mu Swoje ohnowanje!
Daj, zo my Tebi swrni wostanjemy:
Ty - na Bh, Serbja -Twj lud do wnose!
Po Twojim sowje z icha k Tebi demy,
D Ty nas wozmje z horja do radose.
Za Twj lud serbki sy to poadanje:
Zder jn a daj 'mu Twoje ohnowanje!

Jan Wata, uica 1891.

zpt na obsah - Dal: Serbja, twae sej swj dom!