esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

218.

Nae Serbstwo z procha stawa

Nae Serbstwo z procha stawa,
stawa iwa narodnos,
sylny duch nam mocy dawa,
zbudi swjatu horliwos:
Wtcny kraj, krasny raj,
sawa! kdy zajuskaj!
Serbja krui, modi deja
z nadiju do pichoda,
wye hosy hrimoceja,
witke iy zaruja:
Wtcny kraj, krasny raj,
sawa! kdy zajuskaj!
Nowe snco zeskhadane
rjee pruhi wupestrje;
swobodnos, to snco rjane,
krasni njebjo uiske:
Wtcny kraj, krasny raj,
sawa! kdy zajuskaj!
Bratrowstwo sej zawdawamy
w wtinskich tych wutrobach,
jednotu sej pisahamy
k dobrom' skutkej w uicach:
Wtcny kraj, krasny raj,
slawa! kdy zajuskaj!

M. Domaka, 1846.

zpt na obsah - Dal: Narodne psniki