esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

219.

Narodne psniki

Spjej stej dwa modeca

Spjej stej dwa moeca,
dwa: bej, cerwjonej.
Glku, glku pejotej,
zagrodu nadejotej.
Sednutej se, gldatej,
a stej tam husnuej.
"Chto buo naju k u wa,
ga buo e bywa?"
"Nad nama seda syowik,
syowik, drobny ptak;
ten buo naju k eu wa.
ga buo e bywa."

Wbogi plja

Za Kamecom, za grami
tam welike sngi su,
syco na e epijo,
mjasec jim nic eki.
Gaby pili ope wty
a te sngi roztajali. -
Sngi we su wttali
a welike wdy su.
Chto ma lubku za wdu,
amo k ej pez wdu:
glc ma lubku za wdu,
amo k ej pez wdu.
Glc pez wdu pljao,
owo jomu swao.
Swcka chopi gasowa,
glc se chopi zalwa.

Luby ako posar

Pakaa Hanica,
pakaa Hanica
sedym lt.
Pez swjog' lubeg', mea dla.
Wsme se hudaa,
wsme se hudaa
na nowy dwr,
Swjog' pak lubeg' ezabya.
Prdny raz gromae,
prdny raz gromae
wjacoatej, we swjom nowem stwareu.
Pio tam k nima,
pio tam k nima
posarik.
eko spiwa, bjatowa.
To n m ebo,
to n m ebo posarik,
to n m bo jeje luby.

Smole, Psniki

zpt na obsah - Dal: Z nejstarych casow