esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

23.

to je Serbow wtcny kraj?

Ha, to je Serbow wtcny kraj,
Je Saksonska, je Bramborska?
Hde objo umi dudawi,
A Sprewja z nim so jednoi?
O n, o n,
Na wtcny kraj ma wjeti by!
Ha, to je Serbow wtcny kraj?
Je Pomorska, je Litwjanska?
Hde julinske su spadanki,
Wineta te so ponuri.
O n, o n, Na wtcny kraj ma wjeti by!
Ha, to je Serbow wtcny kraj?
Je morawski, je ski kraj?
Ach, echow mc je wotka,
Jich swobodnos je spadnya.
O n, o n,
Na wtcny kraj ma wjeti by!
Ha, to je Serbow wtcny kraj?
Snad Plska je ta ryeska,
Tak horliwa za swobodu
A njespna za jednotu?
O n, o n,
Na wtcny kraj ma wjeti by!
Ha, to je Serbow wtcny kraj?
Iliriska, Dalmatiska?
Je to Ragusa znajomna,
Toh' morja stara kralowna?
O n, o n,
Na wtcny kraj ma wjeti by!
Ha, to je Serbow wtcny kraj?
Je Serbiska, Slawoniska?
Hde mjeno a r towana,
Hde kralowski sto Milo ma?
O n, o n,
Na wtcny kraj ma wjeti by!
Ha, to je Serbow wtcny kraj?
Je Rusowska ta njesknna,
Ki teina wej' zemje je,
We kotrej snko njezade?
O n, o n,
Na wtcny kraj ma wjeti by!
Du powz mi tn wulki kraj!
Wot obja de ha k Dunaju ,
Wot ornoh' morja k lodowom',
Wot baltiskoh' ha k kamatskom',
To je, to je
Nas Serbow wulki wtcny kraj!
H. Zejle, Zhrom. spisy I.

zpt na obsah - Dal: Mj wtcny kraj