esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

24.

Mj wtcny kraj

W mi mj rjany wtcny kraj?
Wn zoty njej, to njeadaj;
Pod figowcom a palmami
So jeho zemja njekrasni -
O n, o n! Wn ponina
Je pdna boa zahroda.
W mi mj rjany, wtcny kraj?
Na mjezow jom' njehladaj,
Za hordym knjejstwom njelei
A krwawne brnje njewti -
O n, o n! to khwalbu ma,
Je jeho wulkos pytana.
W mi mj rjany wtcny kraj?
Na nmski kraj mi njehladaj,
Mj kjata je wobnoka
Natomje sawnoh' Sowjanstwa
Haj, to wn je! a njespadnje
A uica so mjenuje.
To je, to je mj wtcny kraj,
Mj serbski dom a zbny raj,
A ki tu roda k a ros,
Tym k zbou je te wulka dos -
Kj, krajo, kj! ty jasnii
Na esi a na pknosi!

H. Zejle, Zhrom. spisy III.

zpt na obsah - Dal: Tak krasny wjeor