esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

25.

Tak krasny wjeor

Tak rjany wjeor. - W stole pachtatym
So kolebam a z myslemi sej hraju,
Hdy woko k njebjesam de kjatym
A mri do a horu w ichim kraju...
Z mhu pada de a jeho khwilika.
Dny w dalinje so hibaju ka sinje -
Tam smje so, tam pae myslika,
Hde juski du, hde woko w sylzach hinje...
A woko k horam saha pede mnu -
Ka nc so nizke hory z blizka ornja,
A za nimi so wye zbhaju,
Ka lazur jich so mdri kroma hornja.
A z jasnej pychu njezapomniki
Ktu wjeki tyri za nimi tam zady;
A je, ka zoto bychu hwzdiki
Sej na nich kazae tam do hromady.
Pa orny wobleena hodina
Je husto, doni kroci i po boku,
A w myslach pusta eri mowina
A bdy bjeru by a mdros woku.
Hdy de pak z wokom k hwzdam zhladujo
A khowa wutrobu a howu khmanej
Sej, a orny pa so rozdrje spadujo,
A pde jako na kwas z druku rjanej.
to tebje bolao, i bude k
Ka njezapomnika we spominanju,
to z wichorami wuo, bude w
Ka postrow i we hwzdnym byskotanju ...
O kuzo sdke! W stole pachtatym
So kolebam a z myslemi sej hraju,
Hdy woko k njebjesam de kjatym
A mri do a horu w ichim kraju.
A sylne wot iwicy wonjenje
Wtr z jdlow jese, z row nne wonje,
A mile w myslach ehnje zwonjenje,
A rajski ptak mi wobltuje skronje....

J. iinski, Z juskom wotinskim.

zpt na obsah - Dal: Toast iinskeho