esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

28.

Ryeski krlu

"Serbskeje re zamoenje a khwalbu w ryeskim krluu" spwae Jurij Mje, duchowny w Njeswaidu. Porjedi a wuda A. T. R. Mje, duchowny w Kotecach. W Budyinje z Monsowymi pismikami 1806.

Spisowael mjenuje najprjedy wch evangelskich spisowarjow wot Molerja w 16. ltstotku zapoinajo a skni z delnjouiskim spisowaelom Fabricijom a z Leskom. Potom pokrouje:

Bude mi witani, dostojni muojo! Hlej, wae mjena
su ka saronske re, ka z ranja zerniki, lube
tudy na zemi tym Serbam; tam pak we knjezowym templu
z byatym pismikom zaryte krasnje do marmornych stopow.
Wy se swto ludi, a bscy woderjo duow,
twarjerjo wry, wucerjo prawdy, pastyrjo swrni,
trtarjo zrudnych, lkarjo khorych, drozy a lubi
pomharjo k njebju, wrni a swrni, ka njesmjertnych jedyn.
Wo ni wy budee najwjacy snopow prawdose nosy;
wjesele wyska, hdy bude wam mzda tych wicarjow data;
spwa ped trnom toh' knjeza, we wnej radosi krasnje:
es bud, wysokos z khwalbu a z modlenjom naemu Bohu
wot wnose ha k wnosi, halelujah! a hamen!

zpt na obsah - Dal: Zajac a mrowja