esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

30.

Syrotka

Hraju sebi hrajachu
Na wsy data;
Madlenka b k rowniku
Bjez towakow a.
Swjaty wjeor zazwoni
Po wsy, po polu;
Domoj sebi maeki
Di woachu.
Srjed dwej' rowow sedee
Blda Madlenka,
Ronjo z wckow krjepjele
Wboha syrota.
"Domoj pj," njewoa
Nan k njej ani ma;
"Tu je jeju komorka;
Pi nimaj chcu spa." -
W smrkach jandel piedi
Wza ju sobu sej. -
W zbonym raju jandelki
Lubje hraju z njej.
Z nanom zas' a z maeku
Zraduje so nt,
Zabywi we wjeselu
kiwdy pony swt.

Jan Radyserb Wjela, uica 1904.

zpt na obsah - Dal: Jank a Hanka