esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

35.

ista wutroba

ista wutroba
Je ta rika,
Ki na kdym puu kje,
Hde so boa lubos smje,
Hde so zjednoa
Z wru nadja.
ista wutroba
Je ta studnika,
Ki nam dawa mc a sylnos,
K dobrym skutkam prawu swrnos,
A we hrkosi
Duu wokrewi.
ista wutroba
Je ta hwzdika,
Ki we mowej smjertnej nocy,
Hdy nam zadu nae mocy,
Miu jasnos da
Na pu do njebja.
ista wutroba
Sdke spanje da,
Hde po sprcnym ekim dli,
Ki smy tudy da mli,
Smjer nas powoa
K mrej do rowa.
ista wotruba
Wjede do njebja,
Pyi nas pri boim trnu
Z njezachodnej krasnej krnu;
ista wutroba
Wnu zbnos ma.

Herta Wiazec, Hrnikowa itanka.

zpt na obsah - Dal: Msak