esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

36.

Msak

Hlej, msak z jasnym wobliom
Pez njebjo ie kroci;
Knc njeje z jeho swtlekom,
Hdy njewida joh' woci;
O hde te wn swj kuik ma,
Jom' sncko wko pikhila.
Ka msak bud, o wutroba,
Bud icha, jasna, mia;
O njepraj: mi je zrudoba
Wu swtos zamnia; -
Hlaj, hde so twj khd zouje,
Na tebje Bh Knjez zhladuje.

K. A. Fiedle, Hrnikowa itanka.

zpt na obsah - Dal: Zote kubo