esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

40.

Naltni as

Mc boa nam ntk z noweho
To rjane krasne nalo
Po zymnym asu dawa,
Hde zemja, ki be zmjerznjena
So zaso rjenje wupya
A wudom rose trawa.
Ntk zaso kowronk wjesele
So k njebju horje pozbhnje
A rjany krlu spwa;
Ntk burski owjek z noweho
De zwjeseleny na polo
A k nowym sywam da.
Ws stomy, ki we zymje tu
Kaz wuskhnjene bjez lisa su,
Ntk zelenja so rjenje;
Ntk zaso kda zahroda
Je ka najrjea lilija
Pez mnohich tomow kenje.
Ntk Bh tn knjez pez hrimanje
Te zemju zaso roztase,
Zo pdnia by bya,
Ju z opym deom wokewi
A z miym sncom zwjeseli,
Zo dobry pd by ma.
Ntk w iwym asu nala
Te kda waka wjesoa
Po swojim wanju da;
Haj cye dny so prcuje,
Zo pak, hdy zyma nastanje,
By jd a bydo ma.
Tu prcuj so te, owjee,
Spom, zo to rjane nale
A lo zade rue:
Tak zo ma potom najs so
A swoje ope bydlenjo,
Hdy zyma pide krue.
Haj dzaj, luby lowjee,
Za swoje rjane nale,
Tak doho, ha sy mody;
t za modos je dawy,
Ma, hdy je stary, hubjeny,
Wak da krasne pody.
A pi tym pak te pomysl' sej,
Hdy na zemi tu zachodnej
Je wo tak krasne, rjane:
Kak tola wjele krasnie
Je njebjo - boe bydlenje,
Wot Boha zhotowane.
Te na duch jnu zawse,
Hdy derje na as wuo je,
Tam wnje bydli bude.
Du sprawna dua wjesel so,
Bud sepliwa a peep wo,
Hdy ki e trjechi wude.
Haj zraduj te a wjesel so,
Ty sprcniwy kinoerjo,
Te za tebje wo kje;
A hladaj k njebju z wjeselom,
Tam je na wtcny kraj, na dom,
Tam na duch zbnos zmje.

Ptr Myk, Hrnikowa itanka.

zpt na obsah - Dal: Kozakaj