esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

41.

Kozakaj

W asu posldnjeje wjny piahnychu jnu kozakojo do wsy Wuric njedaloko Budyina. t njeby tych zna, pak hie ze samsneho widenja, pak z powdanjow nana abo maerje? to njeby wda, zo bchu peklepani pacholjo na wtrospnych knikach, hewak pak dobri ludo, wustojni pede wim na to, njepeela w stajnym njepokoju, w nocy a wodnjo w strae a njemrje zdere. - ile ludikojo pijchachu we wjesoej rjdicy. We wsy pak be iwnose z mjenom Mikela. Te jemu bchu nkotrych tych njelubych hosi pipowdili. Tola zo by so jich do asa zminy, to ta mudra howika wobzamkny a sini? Jeho khku, w blizkosi hubokeho pua a lipoweho keka, wobdawae dwrka tnle zasy murja z wrtkami. Na Mikela zezamka, prjedy ha wojacy do wsy piahnychu, khne durje, zawr wrtka a poda so khwatajcy do brzoweho hajka na hrcy pola susodneje wjeski. Wot tam zhladowae ntk na swj statok dele. Mjez tym bchu kozakojo do wsy zaahnyli. Dwaj z nich stupitaj k Mikelowej khi, zo bytaj tam hospodu braoj. Jako pak bchu tam wrtka zawrne, pelze prni wot druheho pozbhnjeny muriku, b w dwrku a sahny druheho horje, abo pui jeho wrtka wotewriwi te nut. Tak btaj w dwrku. Ale kak dale. Khne durje so te njewotewrichu. Nio wo to, wdetaj sebi pomha, Hlej, jstwine wokno mjee kukak abo suwack wulki dos. Tn bu wotsunjeny a jedyn pozbhny druheho, kotry ntko z woknom nut lzee a pomhae jemu. Pi tym syach z mojeho keka za lipu, w kotrym skhowany pihladowach, tamnoho po nutka naivnje te sowka praji: "Hs lze, hs lze!" - Nut zalzi wotewri durje a pui towaa nut. Tak btaj w hospode. Mikela b nazdala khwilku pihladowa. "Tola Bohu skoreno, to so to ini," - - nadobo wuhlada, zo so doma z wuhenjom kuri poa.

Tu nastaji so rue na nohi a khwatae domoj. Tu do jstwy stupiwi widee brodateju hosow wojakow, kotraj za blidom sedo z mlcnika, po kotry btaj sebi w pincy pobyoj, mloko lapataj; w kachlach pak warjetaj dalu jd. A kajkaj to dobroiwaj a zdwrliwaj hosej?! - peto ldma b Mikela do jstwy zastupi, proetaj jeho, zo by so pisydny a sobu jd. - Tak be Mikela zwlny - njezwlny wojakow do hospody dosta a to chcye, ha za njelubu hru peelne woblio cini!

H. F. Wjela, Hrnikowa itanka.

zpt na obsah - Dal: Serbow bitwy pod Lubinom