esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

43.

Wucho abo kurjatko

Borka piwjede sebi kmtra Hansa na kermuu. Jeho za blido sadiwi, poina noe rjedi a toi. ona pak pjee w kuchini kurjatka, a po kuchasku woptawa a woptawa, ha bchu so kurjatka minye. Ale kak moha so ntko wure? Zboowna myslika ji pipade. Mu zade na najstwu, zo by tam po no do. Spnje suny so ona do jstwy a poa: "Hdy bye wda, kmte, to mj mu z wami chce. Chce wam wui wotrza - wbohi je druhdy pemysleny. eke, kmte, ale spnje!"

Kmtr naboja so a khwatae z dwora won. Po khwili pide mu dele. "Hde je kmtr?" wopraa so. "O", dee ona, "ty sy sebi praweho njeplecha do domu piwjed; pilze tn owjek do kuchinje a wzawi kurjatka ekny z dwora." Mu njewotpooiwi noa, kotry mjee w rucy, bee hnydom za kmtrom woajo: "Kmte! jeno jedne mi daj!" Kmtr myslee na wucho a nkowae ble dyli prjedy.

Ze serb. bajkow. ewikowa zbrka.

zpt na obsah - Dal: Boemje horam