esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

44.

Boemje horam

A domoj ptaata do juha
So ze rjdami hotuja;
Mhy be jako smjertna tuha
Pez do a horu omuja...
Wam boemje, wy dobre hory,
Wy hwzdow ichich towaki!
Mje domoj ahnu nowe dwory,
Wam postrow woam drohaski.
A tola wutroba so rudi
A mikawk sylzu koleba;
Wa duch mi w dui diwjos skludi,
Bl z myslow w skaach pohrjeba.
Hdy parle bjerjee a smuki
Sej w zerjow barbnym horjenju
A snco witae ka druki
Na likach w row mdnjenju.
Mi njebjo do wutroby pade
Ka z bajki zbna sonina,
A dua sebi njeb k rade,
Hdy rajska be zwonina.
Hdy pychu mjetae do rowa
A jusk pi snca khowanju,
A zrudne stojee bjez sowa
We zerjow ichim pakanju,
Mi twarjee sej ichu khku
Do myslow pokoj podaa,
A na lico mi z prnjej hwku
So sylza kuli wodaa -
Hde Serb sej twari be dwory,
Tam z daknej psnja spwa chcu,
Kak pemohe se, mdre hory,
Mi w dui diwjos, bl a mu.
Hdy z ptaatami ntko ahnu
Do rdnej' Serbow do zemje,
Za kobuk hie jnkr sahnu:
Wam, hory mdre, boemje!

J. iinski, Z juskom wotinskim.

zpt na obsah - Dal: ewc a ert