esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

46.

Narodne psniki

Khuda syrotka

Ja pak khuda syrotka
Nimam andh' peela.
Witcy ludo na mnje su,
Bjez winy mje hida tu.
Ma ta je mi wumra,
Nana 'e mam iweho.
Ja chcu sui mojom' knjezej,
Chcu jom' swrnje dai.
Wn b'de wse na mnje hlada
A mi pomha z nuzy wej.

Zrudny kwas

Hlcy so na kwas hotowachu,
Swoje sej koniki sedowachu.
Swoje sej wotrohi pipinachu,
Do runoh' pola so zjzdowachu.
Rapaki wye nich zltowachu,
Na nich tak adawje rapachu.
Rapaki wye nich zltowachu,
Wulke jim njezboe wachu:
Zo jim nawoenja z konja padny,
Zo sej iju a howu zrazy.
Prnje to hono tam pejdechu,
Z konja prec pad e jim nawoenja.
Z konja pec pade jim nawoenja,
Swoju sej iju a howu zrazy.
Prni kr zwony so zazwonichu,
Njewjesta poa so swatow prae:
"Hde mae mojeho nawoenju,
Zo tu jow nihde mjez wami njej?"
"W nowej je komorje nawoenja,
Swoju sej hotuje lindyr drastu."
Druhi kr zwony so zazwonichu,
Njewjesta poa so drukow prae:
"Hde mae mojeho nawoenju,
Zo tu jow nihde wn mjez wami njej'?"
"W nowej je komorje nawoenja,
Wn sej swj swty mje pipasuje."
Tei kr zwony so zazwonichu,
Njewjesta poa so braki prae:
"Hde mae mojeho nawoenju,
Zo tu jow nihde wn mjez wami njej'?"
"Z konja je padny twj nawoenja,
Swoju sej iju a howu zrazy."
"Torhaje ze mnje tu lindyr drastu,
Be te pachty mje wodwaje.
Zo budu arowa ltko a de
W zelenym wnaku ke mi khodzi,
W zelenym wnaku ke mi khodi,
Na swojoh' lubeho njezabywa!"

Z Hrnikoweje "itanki".

zpt na obsah - Dal: Pisaha budyinskich serbskich manow z druheje poojcy 15. ltstotka