Česká čítanka - Páta - Srbská čítanka -

47.

Přisaha budyšinskich serbskich měšćanow z druheje połojcy 15. lětstotka

(Najstarši pisomny dokład serbskeje rěče.)

Přisaha

Ja přisaham Bohu a našemu nejgnadnjejšemu knjezu, knjezu ........., krali čěskem a jeho gnadźe dźědźicóm a wšicknym potomnym kralóm čěskim, burgermajstru a radźe toho města Budyšina wěrny, posłužny a podany być we dnje a w nocy, hdyž ja wot nich napominan budu, a při radźe stać w wšicknych wěcach, kotare woni za lěpše poznaju, jich lěpše pytać, a jich hórše wobwarnować; tak jak mi Bóh pomoz a jeho swjate słowo.

Časopis Mać. Serb. 1875.

zpět na obsah - Další: Wo nastaću serbskich městnostnych mjenow z mjenow rěkow