esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

5.

Powitanje uicy

Krasna druka, witam. Tebje,
Sotrow Sawy najrjea!
Njesu Tebi z cuzej' zemje
Wrnu, swrnu wutrobu.
Z pola, z hole khwale ju,
Nau Serbow wtinu.
Z wencom horow wudebjena
Stoji horda njewjesta:
Tak ka hora, wnje kruta
Sy te Serbow wtina!
Tu dh'a esmy njewjestu,
Nau lubu uicu!
Ty we njewjesinym wncu,
orny Boho, dejmant sy,
Ki ze swojej sawnej krnu
Mcnje saha k njebjesam.
Tu sej pychu kitujmy,
Spwy na nju zanjesmy!
Zelena te hola mna
W rokosi debi ju;
Rki jasne, pola, hona,
Wy se drasta njewjesty.
Wnco sawny, py tu ju,
Wnje modu njewjestu!

Jan sla, Jubilejne spisy Serbowki I.

zpt na obsah - Dal: Serbskej zemi