esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

6.

Serbskej zemi

O zemja serbska! twoju 'no chcu khwali rolu,
chcu khroble sawi twoje mstna starodawne
a woiwjowa twojich synow mjena sawne,
njech wutroba te rozkoi so z diwjej bolu.
O zemja serbska! z kuzom swojim moju wolu
br, zo bych wotkry starych asow sldy krwawne
a sya, kak so z njebjes woa myto sprawne
na cuzu zs pez twoje hory, hona, holu.
O zemja serbska! khwali twoje pdne hona
chcu, hory mdre, spwow cunjozrudne hrona
a sawi ichu nadobnos chcu twojoh' ludu.
O zemja serbska! nihdy tebje njezabudu!
Twj wobraz widu w myslenju a wosrjed sona
mi twoje mjeno klinci ka zwuk jasnoh' zwona.

J. Bart-iinski, Kniha sonettow.

zpt na obsah - Dal: Popjela