esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

62.

Nutrni spwarjo

Sta so pak, zo knjez Khrystus a swjaty Ptr po swjee khodetaj. A wonaj pidetaj do wjeski, hde w jednym domje tak rjenje spwachu. A knjez Khrystus wosta stojo, zo by posucha, swjaty ptr pak dale de. A jako wn kusk dale pide, powohladny so, a knjez Khrystus tam hie stojee. Swjaty Ptr pak peco dale de. A jako won kusk dale pide, powohladny so zasy, a knjez Khrystus tam peco stojee. Swjaty Ptr pak tola hie peco dale de. A jako wn kusk dale pide, powohladny so hie zasy a knjez Khrystus tam hie peco stojee a posuchae. Tu wobroi so swjaty Ptr a pide zasy k tej khi a tam jara rjenje psniki spwachu. A jako btaj khwilu posuchaoj, dtaj dale a pidetaj k druhemu domu. Tam te spwachu. A swjaty Ptr wosta stojo, zo by posucha, knjez Khrystus pak peco dale de. Tu de swjaty Ptr te dale a diwae so wulcynje. A knjez Khrystus prajee: to diwa so tak wulcynje? Swjaty Ptr pak de: Ja so tak wulcynje diwam, zo ty tam stojo wosta, hde psniki spwachu a tu nimo de, hde krlue spwaju. Du rjekny knjez Khrystus: Mj luby swjaty Ptro, tam spwachu psniki, ale to ze wej nutrnosu, tu spwaju krlue, ale to beze weje nutrnose.

J. E. Smole, Psniki II.

zpt na obsah - Dal: Ranje