esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

63.

Ranje

(Sestina.)

W mocy popuuje kido nocy;
Msac bldnje, wuhaeja hwzdy.
Wot ranja so purpurowy wohe
Lije z mocu do mrelow; snco
Skhada; w zotym zabysknu so byu
Hory; zemju mode wita ranje.
K iwjenju a k swtu mode ranje
Woa ze spanja a ze my nocy.
Swoje zwnki w womodenym byu
Kwtki kolebaju. Rosne hwzdy
Na trawje a keku kosi snco.
Nowej' pal lubose so wohe.
K kwej, k spwej tutn hrje wohe.
Pez holu so epta: Dobre ranje!
Ptakow spw, w kwtkow bjerje snco
Za dar dakny po petratej nocy.
K trunow hr mje wabja zote hwezdy,
Hdy so ranje kupa w zbou byu.
iwjenje triumf we modym byu
Swjei. Lubose a mocy wohe
Sapa w kdym woku - Swe, hwzdy
Zboa, Serbam te! Njech erstwe ranje
Ke jim ha do asow sknnej nocy!
Lubos wutrobow hrj jim snco!
Rano, hdy sej zemju budi snco,
Stawa k iwjenju wo w nowym byu
mowe wottasujo puta nocy.
We wutrobach mcny hiba wohe
So, hdy k du zwoni erstwe ranje
Jasne do nutrinow sajo hwzdy.
enje njehase, wy zlote hwzdy!
Ludej serbskemu, ki swte snco
Mojich psni je a spwne ranje.
Mojim spwam swe w ponym byu
Te, zo hre, swie ka wohe
Bychu do zymy a do my nocy!
Swe hwzdy, zboa, w zotym byu
Do Serbow! mu nocy za, snco!
Skutkow wohe zapal mode ranje!

J. iinski, Formy.

zpt na obsah - Dal: Evangelska wra pola uiskich Serbow