esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

65.

Pi kwasu

(Romanca.)

Horka, deika, dom so kwasny swi.
K rejam zajuskaju hoso zhri,
Wonka ma. Ze snhom wtr je w kuli -
K woknam pacholo so skradu tuli.
"Wohlada e jnkr hie jeno
Chcu a zaby potom twoje mjeno -"
Njewjesta ka ra rjana kje,
Wko so ka njebjo mdre smje.
Nawoe ju k sebi ti cunje
A ju wjeri nimo wokna runje ....
Pacho wonka zdyrknje ka krew saba
Za howu so, za wutrobu hraba -
Jemu by to hrozne zda so dee ....
"N wak n!" A zuby kipja klee.
Wutroba so torha, oo pali,
A snh pod nohomaj jemu smali.
Pre wn wlee so do nocy mowej',
Ka by wutrobu njes swoju k rowej.

J. iinski, Formy.

zpt na obsah - Dal: Nto z mythologije