esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

68.

Nie stoji ie

Pi kromje wulkeho lesa k njebjesam dosahacych tomow stojee jaworc a zhladowae njespokojny a zawistuy k jich wysokosi. Ach, eho dla, dee wn, njejsy mje, Boo, jako tajki majestostny tom stwori? Kak wjele prjedy a dlje bych snka wuiwa a dale widi! Bysk a hrimanje z powalacym wichorom piee, najwjeteho hobra tomow porazy boe njewjedro a rjda druhich pdlanow, jaworcowych susodow, leee wuwrena jaorcej k nohomaj a zdychowachu aostnje na swoju skdnu wulkos. To wido habowae so jaworc swojeje zawise a dakowae so Bohu za swoju nizkos, ki b jeho zderaa.

Njezawid nikomu' jeho wysokos, Ty njew jeje strachotnos!

H. Zejle, Zhromad. spisy IV.

zpt na obsah - Dal: Serbske barby