esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

8.

W cuzbje

Naisk.

Daloko su serbske hona,
Serbske wsy a serbske cyrkwje,
Serbske domy.
Serbskich zynkow, serbskich spwow
Njesyi.
Swojim boemje smy dali,
Do cuzby smy puowali,
W cuzbje do damy,
Domizny tu nimamy.
Mode sylne mocy khoda
Lto wob lto na cuzy khlb,
Caty, ka to di praja,
Na mjedowe pomaki,
Tajki khlb ma diwne mocy
Kuzaske, a pomjatk mota,
Serbski jazyk lemi.
Po cuzym Serb khlemi.

Handrij Duman, uica 1911.

zpt na obsah - Dal: Wrt do Serbow