esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

9.

Wrt do Serbow

Hory mdre, ja was znaju:
Ja sym zaso w serbskim kraju,
Hde mi bydli wutroba;
Mdnozelena ty strona,
Wokewjace serjaske hona,
Wy se moja domizna.
O ja syu hio z nowa
Slbroklinne serbske sowa,
Sdku r mi maenu:
Kotrych jenak w mysli nou,
We duchu was witkich kou,
Serbja w rjanej uicy!
Densa rika mi kwa,
Densa zboo mi so smwa,
Ka de by, naltni!
Kajke iwe pukotanje,
Kajke zbne zauwanje,
Zo sym zaso mjez wami!

K. B. Pful, Hrnikowa itanka.

zpt na obsah - Dal: Doma