esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

82.

Serbska njewjesta

Sym Serbow serbske holio,
Mi Hanka rkaja;
A wjes'le sebi spwajo
Mam spnos do da.
Hdy kowronk ranko zaspwa,
Mi spwa k stawanju,
A jdu-li do deela,
Z nim spwam wo wjetu.
Na mjezu jzdu zelenu,
Serp tupy wtu sej,
A nju trawku rosatu
Na mjezy kwtkatej.
A hdy so ruka womaa,
We trawcy rosatej,
Mi pjere mj so byskota
Na rucy na mokrej.
Tn pjere mam wot lubeho
Rjaneho pachoa;
K nam wjeor, hdy so zasmrko
Mj luby pikhada.
Sym w zymje k nowej koulcy
A k patej napada;
Pat dawno je no natkany,
Pat trjebam njewjesta.
Te pjerje je wo wudrne
Na dohich wjeorach;
Tu poslesa mam hotowe
We swojich komorkach.
Za ewjeny bant na howi
Chcu m wnc ruany;
Ma budie pcow kupi mi
Za drohe pjenjezy.
Mi drui buda holia,
Te wjesne towaki,
A bude kwasna hosina
Pez ti dny zaspochi.

H. Zejle, Zhrom. spisy I.

zpt na obsah - Dal: Nawoenja