esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

85.

Rdnej ri

O klin a brin mi, rdna r,
Ka z njebjes lubos wtebi dycha!
Za njewjestu chcu tebje m,
Ty krasna mojich sonow pycha.
Ty mojeju sy wuow wysk
A hordos jazyka sy moja.
Hdy sni mje a spina stysk,
Mi kidlo twoje zynki troja.
Tak zyno ka dych naltni
A wonjejo mi w trunach hraje.
Mc sodka ze rta wje i,
Hdy do pjera mi kuzo tkaje.
Ty wohe mojich sowow sy
A mojoh' mjena krna krasna.
Hdy wichori a hroa my,
Sy hwzda mojim myslam jasna.
O hrj nas, deb' nas a nam sw,
Ty wbohich Serbow zota pycha!
Haj, klin a brin mi, rdna r,
Wak z njebjes lubos w tebi dycha!

J. iinski, Serbske wobrazki.

zpt na obsah - Dal: Maena r