esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

87.

Serbina

Je serbska r ka lyry slbrozwuki,
ki hiba porsik zefyra;
ka truny, kotre pez hajnia, uki
najmile zynki zaklina,
zo kwtka te smwa
so wjesele, spwa
a klini haj a dom.
Njej' serbina ka wtry epotace
a w ha'zach mcne umjenje?
Njej' w studnicy to ro pluskotace
we sinje iche zynenje? Ha], khwalimy miu tu mcnu a iwu sej serbsku swoju r!
A praj, ha njeui ka omy wodow,
ki wichor wala wjacy?
Ka hrimot, mrelow to pony kodow,
hdy njemdri z byskom zatrany?
Haj, hroace sowa
ze omjacoh' doa
to potom zynki su.
Sy sya hdy ty luboznie spwy,
ha soobika, kowronka?
Sy pos'cha, na jzoru kop hdy by
swj spw we smjeri zanoa?
Tak klini ka ana
te r naa rjana;
du najluba nam bud!

Jan sla, Hrnikowa itanka.

zpt na obsah - Dal: Wuitnos serbskeje re