esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

88.

Wuitnos serbskeje re

Ha-te-to je serbska rc wuitna? Serbska r, ki ma wjacy gramatiskich twrbow dyli nmska, je rozwiwanju myslenja wulcy spomna; tohodla serbscy hlcy, koti woprawde serbscy mysla, na gymnasiju pi wuknjenju cuzych row z wjeta so wuznamjenjeju. Ale wuitk serbiny pez wuenju won daloko do iwjenja saha. Nmcy adaju za na ntii as pdla nminy znajomos dweju nowieju row: franczskeje a jedelskeje, a nekotrykuli na wuknjenje teju sameju rad wjele pjenjez wai, dokel pi puowanju do wukraja abo doma we wobkhade z ludimi druhich narodow bjez njeju by njeme. Tomu abo tamnomu esenych itarjow snad so to tak nuzne njezda; ale wn mi, ja z nazhonjenja rcu, na sowo w, a kdy mdi daj sebi wote mnje radi, zo khroble njedyrbi wuknjenje row zakomde, hdy so jemu, ka wosebje na gymnasju, skadnos k tomu poskia. Peto - te wothladujo wot wuiwanja literatury - nichtn njeme wde, ha bude wn pichodnje na mrnej wjescy sede, kotra je z jenej abo dwmaj rcomaj dosponje spokojom, abo ha snad do wobstojnosow pide, ki znajomos nkotrych nowiich row wuitnu abo te njewobkhadnje nuznu inja. Tak daloko smy z praktiskimi Nemcami cyle pezjene, koti germanske a romanske jazyki wobjima pytaju: ale my hie nto wjacy adamy; peto t nmske mjezy pekroi, tn lohko do tajkich krajow dde, hde ani germanska, ani romanska r njedosaha. To widimy hiom w najbliej blizkosi, w susodnej Rakuskej, hde je najwjeti dl krajow wot Sowjanow wobydleny. Tu, ka te w Plskej a Ruskej, je wikowanja a suby dla hiom tn abo tamn uiski Serb poby, ki sebi ze serbskej ru pez kraj pom-hae. Wo wuitku serbskeje re wjeda te stari ludo powda, ki machu so we wjnje z ruskimi wojakami atd. zrce, a koti pi tym lpje wotedechu ha susodni Nmcy. im ble pak w naich asach wobkhad ludow mjez sobu, ze eleznicami atd., pribra, im nuznia bywa - na o su nmscy pekupcy z dla te hiom kedbowa poeli - znajomos z najmjea jedneje sowjanskeje re. t pak jednu rozumi, namaka so lohko do witkich druhich jako sotrowskich row. A tnle wulki wuitk, kotry bude so w bhu ltstotkow peco zjawnio pokazowa, podawa nam naa luba maena r, naa serbina. Tohodla sebi ju khwalmy a hajmy jako wosobnu dobrotu, kotru je boa mios nam wobradia.

Dr. K. B. Pful, Hrnikowa itanka.

zpt na obsah - Dal: Epigramy