esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

89.

Epigramy

I.

Daka w swe njehladaj,
Pipznaa njeadaj!
Hewak w hnwje zahinje a w zobje.
Myto skutkow pytaj we wutrobje!

II.

Stupa w taktu, ka so piska,
Z wjelkami wu z jednej truby,
Wc mi stajnje be nizka -
A tak mnohim njebch luby.

III.

"Serb sym, Serb swrny wostanu,"
Do swta modenc horde trubi.
Hlej, do le, ei pjenjez so
We Nmcach zabysknje, a khwatajo
Wn jako mu so z Serbow zhubi.

J. iinski, Formy.

zpt na obsah - Dal: Ja sym Serb