esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

90.

Ja sym Serb

Ja sym Serb, to kdom' praju,
Njech mje khwali, hani!
Rodeny sym w serbskim kraju,
Hde su ludo khmani.
Serbscy uju w swojej dui,
Serbscy mysli howa.
adyn wtr mje njepohui,
Hok mje njepewoa.
Kda ika serbscy bije,
Kdy stawk je serbski.
D so morjo njewulije,
Wostanu ja serbski.
W modlitwach za narod prou
W horju, we radosi;
Kdu ranu jemu kou
Swrny we lubosi.
Z tysac stron njechza mnu wra
Njepeelow ipy,
Zradcy njech, to chceda, bra:
Njepuu so lipy.
Wotrodenc njech so mi smje,
Njech mi peel klije,
Zawistnik njech ces mi drje,
Njech mje krjuda zmije:
Ja sym Serb, haj, ha do rowa
- Sy mje Bh samlutki -
Serbska wutroba b'de, howa,
Serbske sowa, skutki.

Jakub ewik, Jubijejne spisy Serbowki.

zpt na obsah - Dal: Mc serbskeje re