esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

91.

Mc serbskeje re

Nhdy sym w uianu rozestaja, ehodla Serb z konjom a ze psom nmski ri. - K a pos staj zwrjei, z kotrymaj tajki zemjank najrado wobkhadee. Podan njewlnik wotposucha sebi r knjezowu a mnjee sknnje, zo k a pos jeno nmski rozumitaj.

Psy pak tola serbski rozumja nic jeno w Serbach ale te nhdekuli druhde. Dwaj pikadaj tu podam, ki sym sam nazhoni.

Dowjezech so wndanjo (nazymu 1886) na konjacej drnicy po Zeitz-skej hasy won ke Konjecam. Steju na zadnim peronju a nkoti muojo. Wulki orny pos piba - a bee z boka woza owkajo a chcye jeneho kusa. Chcychu jeho wotehna z woanjom a hroenjom - ale pos im ble owkae. Khwilu pihladowawi na psa zawoach serbski:

"Psye, njej' e haba?!" A pos so, sahnywi wopu, zawri a kae wot woza. Witcy so diwachu. Ja pak so smjach a rjeknych: "R njeznata je psa stria." Pi sebi wak myslach: Te ludo nau r njezriaja - a Serbow so boja -

W zanym nalu 1886 dch po drzy z Drjedan do Wysokej; w Bohlen zastupich pola zahrodnika, a chcych nto nalikow kupi. Rach ze zahrodnikom, a njedaloko stojee pos rjeaznik. Pos so mi spodobae, a chcych z nim pore. Zahrodnik prajee: "Pos kusa." Poach psej rjenje serbski re, a pos preco blie ke mni lzee, a poplacowach jeho na howu, a pos mje njekusny. Zahrodnik so diwae a rjekny, zo rozumi njeje, to sym z psom ra. "Widie," prajach "pos rozumi serbski a wy nic - w wjacy dyli wy."

Ducy domoj pak sebi myslach: My Serbja z Nmcami pecy rjenje rimy, a njechada nam rozumi. Njerozomne skoo w sakskich krajinach zabyo njeje, zo su jeho prjedownicy serbski khlb jdli.

Handrij Duman, uica 1910.

zpt na obsah - Dal: Serbam