esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

92.

Serbam

Ltnje wtiki hdy zaduwaja
Bh wem kwtkam ki dowoli!
Kda zahrodka so krasnje zyboli,
Nne kwtki wnje rozsywaja.
Zo by kwtka rjeo zakwaa,
Pilny zahrodnik jej piliwa;
Na prcu a munos njediwa,
Zo by krasnos hie pibraa.
Serbowstwu de najtni te swi,
Mdne kwtki kja w mnohosi,
Pokrjepja je pilnos serbskich di.
Tu sej tute kwtki zdobnje hajmy,
Zjednomy w mocy w lubospi,
Bohu wjenemu so pod kit dajmy!

M. Hrnik, itanka.

zpt na obsah - Dal: Serbske wobydlestwo w Budyinje w spoatku 15. ltstotka