Česká čítanka - Páta - Srbská čítanka -

96.

Wineta

Hdyž do wócka ći pohladnu,
Dha na Winetu pomyslu,
To sławne město zastarske,
Kiž do morja so přepadźe.
Štóž prawe hrónčko wurjeknje,
Winetu zaso wuzběhnje
Z najjasnišimi wěžemi
A wysokimi khěžemi.
Praj, kajke hrónčko wuzwolu,
Z čimž twoju lubosć wubudźu,
Zo kaž Wineta postanje
Mi w ćichej twojej wutrobje?

K. A. Fiedleŕ, Lužican 1868.

zpět na obsah - Další: Serbski prawopis