╚eskß ŔÝtanka - Pßta - Srbskß ŔÝtanka -

97.

Serbski prawopis

Runjeż su Serbja jenoż ma│y lud, dha mjez nimi tola dwoje wýry wuznaŠe knjeżi. Wobej wuznaŠi meje╣tej dotal swˇj wosebity prawopis; a rozd╝ýl teju prawopisow ma│y njebý╣e. Z toho p°i˝d╝e, zo protestantojo katolske knihi ŔitaŠ a zrozumiŠ njemˇżachu, a katˇlscy nic protestanske. Dokelż pak smy nýtko w╣itcy w nawýd╝itosŠi a rozswýtle tak daloko, zo jedyn druhemu wjacy wýry njewutyknjemy, a dokelż smy pˇznali, zo kˇżde rozkhad╝enje serbskim należnosŠam ╣kod╝i a zo mˇże Serbowstwo jenoż w p°ezjednosŠi luda duchownje so rozwijeŠ a rozkŠýwaŠ, tohodla su so mużojo wobeju wuznaŠow w tym zjednoŠili, zo by so nowy prawopis postaji│ a wot wobeju wuznaŠow na│ożowa│, tak ╝o by kˇżda wudata kniha kˇżdemu Serbej wużitna by│a. Tak je tute nowe wa╣nje pisanja, tutˇn nowy prawopis nasta│, kotryż je na pow╣itkowne s│owjanske prawid│a za│ożeny a so sk│adny abo analogiski mjenuje. Tohodla, serbscy krajenjo, njewotwlakujŠe so tutoho prawopisa! P°ez njˇn, jenoż p°ez njˇn mˇżemy zjednoŠenju na╣ich Serbow a rozkŠýwanju jich duchowneho żiwjenja spomˇżni byŠ. Njepraj nichtˇ: To su nowinki!" p°etoż na starym mýstnje njemˇżemy p°ecy stojo wostaŠ. Njepraj nichtˇ: "Tˇn prawopis je Šeżki!" Wˇn je p°i na│ożenju ma│eje prˇcy lˇż╣i haŔ stary. Wulka sy│a na╣ich wuŔenych je jˇn z wutrobnej radosŠu powita│a, a wy, kiż jˇn dotal njejsŠe pˇznali, p°imajŠe so jeho z najlýp╣ej wolu! Wopom˝Še, zo chcemy zjednoŠeni za nawýd╝itosŠ na╣eho rad wuknjaceho ludu d╝ý│aŠ.

Do s│owjanskeje rýŔnicy, a wosebje do s│owjesow, je ╚ech Dobrovskř najprýni swýt│o p°injes│, kotreż na╣ krajan dr. Pýtr Jˇrdan we swojich rýŔniŔnych spisach roz╣ýrja, na Ŕoż tudy d╝akownje spominamy.

Dr. K°. B. Pful. ╚as. MaŠ. Serb. 1848.

zpýt na obsah - Dal╣Ý: Serbski rych│opis