esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

221.

Pi pzy

Ga ja wjacor sama pile pedu
A tak lubosny tam mjaseck gldnu
Tu pez hokno na mo suchajcy,
Spiwam sebe ja 'ned chwatajcy:
"Lute hobertaj se klasko,
A m ni z tog' lanu malsej o!"
Ga ten wt tam wence gue arcy,
Mjo klasko z nim teke barcy,
epestanu ja jo hoberta,
Lpej wno mrcy, lc co gra?
Lute hobertaj se klasko,
A m ni z tog' lanu malsej o!
Co m skcy, masna nitka, z palca?
ecy! howak buo wte tkalca
okana; 'co pak m cea wsta,
Dej e pk za pkom wt mo dosta.
Lute hobertaj se klasko,
A m ni z tog' lanu malsej o!
oco klasko m lasne by,
o m zobi se a noco hy,
Ga ja marskam si, ja twje tuny
Napinam, a klince ako zwny.
Lute hobertaj se klasko,
A m ni z tog' lanu malsej o!
insa, ni, jan chwataj, a sy wa,
Wite, wite ga jo sobota,
Wite ja i njedu wcej spiwka,
Ptom mo we tom roku cywka.
Lute hobertaj se kasko,
A m ni z tog' lanu malsej o!

M. Ksyk, zbrka dolnoserbskich psnjow.

zpt na obsah - Dal: Grod "Sedym dubow" pla Mina