esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

222.

Grod "Sedym dubow" pla Mina

Mjaze Drdanami a Minom na lwem brjoze obja rozpadaki grdu "Sedym dubow" lae; na tom mse nt maa cerkwja "Posarikowa cerkwja" pomnjona stoj.

Hokoo lta 1000 tam stojao mcny grod, na ktrem sejao knz Wroisaw. Ten juor bo pijael nimskego kejora, ktary pio raz na hogldy ku Wroisawoju. Ten kejoroju pokaza swj grod a ptom jogo wjeao do gumna, o jomu pedstawi swjich es synow. "Ja mnim, a ty ma sedym synow," ao kejor. - "Nic," jo rjak Wroisaw; "mam jich jano es!" - No! wtegroni kejor: "jo-li tak, ptom tuder sajim es dubow na hopomnjee, a ja was hopyta." Ptom kejor hury es dubow a je saji. Na to kejor grod hopui, a Wroisaw ze swjimi synami za nim na wjnu peiwo uycanam geo.

W prnej bitwje pak bu jadyn jogo synow zabity wt nkakego carnego ryarja uyskego. Ga pak bu we drugej bitwe drugi syn z ruki togo samego ryarja zabity, Wroisaw weo, kto ten rya jo, kotary jomu synow zabija. To bo jogo stary syn, ktarego wn bo zapr ped kejorom. Tak w kudej bitwe jadyn syn Wroisawa zginu a do najmodego, ktry bo doma wsta. Wroisaw z tuyce a njespokojonej wdobnosi humr. Tak bu najmody syn knz na wcojskem groe.

P nkakem casu ku wrotam grodu pselstwo pio wt Mika, hukazujce wjele dobrego wt Mika a groece, a ten posy, aby Miko mog do grodu stupi na ncowanje ze swjej onu a swjimi iimi a ze swjimi luimi, a a nazajta co dalej gnu. Mody knz jich pui kao. Po piwitau a hugoseu jogo do gumna wjeao. Tam Miko brata hopaa, wecga jo grod pomnjony "es dubow." Mody brat wtegroni: Togodla, a jo kejor, ako jo nana hopyta, saji es dubow. Miko rjaknu: "Nas jo byo sedym a ja som najstary! oga jo mj dub?!" - "Tebe njebo doma," ao mody; "togodla saji kejor jano es.'' - Miko se rozgori a hurywi mody dub saji jen do drugich. Ga pak mdy na to sowko piknu, jogo Miko zabi a kiknu: "Wot nnta se grod sedym dubow buo mjenowa, a ja som knz na om!"

Kejor to zgniwy, z wjskom pignu a grod hoblagnu, a ga jen doby, wn wykno spali. Pi tom bu teke Miko zabity, ale jogo ona ze synoma Tugomrom a Stojgnwom hubgnu pez pdzemski chd a pio do uyce. P dlejym casu Tugomr a Stojgnw na rozpadaki wcojskego grodu piotej a pi tych sedym dubach w gumnu pi swjich bogach pisegatej, a 'cotej se na kejoru pomsi. Ptom dwa mcnej kija hurzatej z Mikowego duba.

W tom pasu markgrofa Gero tiasa serbskich knzow z uyce hukaza na gsinu. Teke Tugomr a Stojgnw pljatej na coe po obju do Mina a dokul btej mua z knszkego rodu, jima nicht pistup njemao hobara. Ale Gero ju peej jima bo pawo nosenja bronjow wtsui, togodla wnej piotej jano ze swjima dubowcoma. Stojgnw na coe wsta, Tugomr pak se na grod pda. Tam na groe bchu juor Nimcy a Serby zgromaone; Serby na jadnej stroe blida sejachu a Nimcy na drugej. Wni i jadyn drugemu edowrjachu. Njedugo teke pio do zwady a potm do bitwy. Ned Tugomr skcy na blido ku Geronoju a ze swjim kijom jomu prasnu na gowu, ale deri jomu jano na rame. Gero pak kaza jogo skcowa a hopaa jogo: "oga jo twj brat?" - Tugomr jomu wtegroni: "oco en teke we, o jo mja ona a mje i?" a ptom skcy. Mjazetom buchu wykne Serby zabite, jano jadyn z grodu hubgnu k obju a Stojgnwu kiknu: "Hubgmy na drugu stronu, wykne su zabite!" - To Stojgnw wjasowao co mao, ale hosrjea rki se zama to dubowe wjaso, to ewrne dowo, a hobej smer namakatej we obju. -

Styrasa lt pzdej w naltnej nocy pi swtle maseca z gusiny stupi na rozpadaki "Sedym dubow" owjek z kijom w ruce a z mchom na rameu, pui kij a pooy mch na zemju. Ptom se rozgldowao a cakao. Po chylce drugi owjek pio na te rozpadaki, a ten pri ao: "Ah, ty tuder ju sy, luby miter, hew su te peeze!" a pi tom wn tomu drugemu pda ten ki mch a kazao jomu: "Twa m tu cyrkwju, ka som tebe kaza, bez komea!"

W drugem lee tam nowa cerkwicka stojao, a chto ten bo, ako b te peeze da? Syn Tugomra to bo, ken bo juor ksijan, a peeze wn bo posy p cuzem kraju a do Woskeje, a wjele lt wn bo posy, a bo tolik nazbra, a mao tu cyrkwicku natwari, ktara hye insa tam stoj.

Jan Greko, uica 1899.

zpt na obsah - Dal: Pla rowa