esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

223.

Pla rowa

Do rowa nt i!
Wtpocywaj zgasone o,
Sy staros how mo,
We Bogu ty spi!
We wjaselu sy!
dzy wcej ederbi ty paka,
Bl am'o i zmaka;
To strowe ma ty.
Kak sodko spi nt!
Wa gluka na zemi zachada,
Nic ej' how ak zwada,
Jan aos ma swt.
Boj zbui b'o si!
Nt nimerne zajto i swita,
Ten srdnik i wita,
Tam zbny z nim sy.
Jo, domoj sy e,
Sy hue z tog' amnego casa,
Ta ebjaska kasa
Jo nimer twj e.

Mertyn Grys, . M. S. 1873.

zpt na obsah - Dal: Wdny mu a mjadwe