esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

224.

Wdny mu a mjadwe

W starodawnych casach pie raz mjadwea z mjadweom na wjacor do Kzlikojc myna a wsta tam pez noc, dokula mynik bo jogo stary znaty. Zwe bo do tukae zawrte. Na zajto pilze wdny mu do tukae a kasao hoge, aby sebe sndae zwari; togodla bo sebe brodatu karpu a nkotare ipey sobu pias. Mjadwea hubui swto. Cujao a gldao, co to by byo. Zaprdka se ewao, ale nasldku pilze k hogu, o wdny mu w ktle z jagoweju mawku swjo snidae mao a hobraao. Gdy bchu dos waone, hugnu nyks (wdny mu) karpu a zachopi ju kusa. Mjadwe to wiecy tyknu te pazory do ktlika a hugnu sebe ipea. Nto akle hupytnu jogo wdny mu, pzwignu mawku a aknu: "Kac, abo i dam plac!" To pak jogo ewotegna; wn sebe hyi raz rybu hugnu. Zasej jomu wdny mu rowno tak grozao, ale pdermo; dokula lbda bo mjadwe ipea pr, hustr juo zasej pazoru. Ale nto jogo wdny mu z opatku kue pepraska. Ale chej! Lbda jogo klapnu, hobojm jogo rozgniwane zwe tak kue, a wn z blosu zakika a tak dujko wao, a mynik a jogo gs to syatej a mjadwea wtegnatej. Wdny mu pak chwatajcy do wdy zlze.

Mynik bo juo dawno na to wo zaby, ako pichodne lto na Mariju naraz zasya wa: "Luby myniko, ma ga hyi tu groznu kcku?" - "To se w," wtgroni mynik, "a mam hysi styri mode wt eje, ktare su ewe raz gre eli ta stara." - "Ga ptom boeme!" ao wdny muyk a ebu ede wcej we myne wiony.

Z Kulowskich stron, welowa Cytanka za serbske ii.

zpt na obsah - Dal: Noc