esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

225.

Noc

Zotne syco zejo domoj,
Sldny by ju zgasujo;
Noc se milna pua dooj
A wa stwrba k mru o.
Gwzdina pez ebjo kaca
Ako rdna ewesta,
Z swtym pasom se hokasa,
Ken jo pony dejmanta.
Wna sypjo sodke spae
Na wych mucnych cowekow
A pdawa ognowae
Do wych chamnych conakow.
W plach, w glach, wudy spae,
Sodki mr wo pikywa,
Spokojne wtpocywane,
Wudy swta iyna.
Noc, ty luba, och pesraj
Twje kida te na mo,
Nowe mcy zasej zbraj
A daj sodki mr do mo!

Fr. Rocha, uica 1910.

zpt na obsah - Dal: Reformacyja