esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

227.

Maena rc

Stare knorate tomisko
ehuytne se zezdao -
ale z jog' sprojtych korabjow
stwae se iwy wt twarcow.
Mogi ma swju maenu rc
za zestaranu sukatu wc:
weto se wt eje huwiju
spiwne wnaki z lakosu.
Maena rc je te wt Boga
k saweu ducha nam daona;
cuze ju do wnkow spuju,
doma pak moge ju stergaju.

M. Ksyk, uica 1899.

zpt na obsah - Dal: Perada markgrofy Gera