esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

230.

Serbska zemja

Serbska zemja, ty mj narod,
Mjich wow klebka,
Droge msto huchwalone,
Strona kasna serbojska.
Twje owa hupyone,
Twje spiwy narodne,
Twje lsy zatawjone,
Wo tak lube domacne.
Twje wsy a twje msta,
Twje pla, uki we,
Wykno m tak jase wita,
Zn m zuki pijazne.
Tuga Sprwe pak pekasni
Twje komy struskate,
li swjo ognowae
Gejcnej ka doojcnej.
Wo nas ak' lube brati,
Grnu, Dolnu uycu;
Sy m droga, luba Sprwja,
Luba rodu serbskemu.

Fr. Rocha. uica 1911.

zpt na obsah - Dal: Nto pispomnjenjow ze sowjesnose