Česká čítanka - Štefánik- Zápisník z Ecuadoru -

Poznámky

0.1 Železnica Quayaquil-Quito mala vtedy vlaky iba tri razy do týždňa. Jazda trvala dva dni. Prenocovalo sa v Riobamba (inž Jizba).

0.2 Dnes hotel Savoy (dr. Vondráček).

0.3 Mená ostrovov: San Salvador, Santa Cruz, San Cristobal, Floreana, Izabella atď.

0.4 Dnes významný štátnik Francie.

0.5 Tufiňo je teraz šéfom geodetickej sekcie pre meranie polohy Ecuadoru a profesorom na válečnej škole. Riaditeľom hvezdárne už neni. (Dr. Vondráček.)

0.6 Qualla bamba (?) dr. Vondráček.

0.7 Dnes sú pomery podstatne zlepšené, sú zriadené, verej. záchody, kúpelne, cesty asfaltované, automobilové cesty (Dr. Vondráček.)

0.8 dosiaľ trať nedokončená. (Dr. Vondráček.)

0.9 Ideálny kraj, veľmi príjemné podnebie, večné jaro, leží na hlavnej trati Quito-Quayaquil a pri silnici Quito-Riobamba. Východisko ciest na východ do Orientu vin Napo. (Dr. Vondráček.)

0.10 Text dopisov uvádzam autenticky, bez opráv. Vidz "Korešpondenciu dr. M. R. Štefánika", B. Bystrica 1928 vydal VI. Polívka.

0.11 Destins hors série. Paris.

ke straně 5

1.1 Výprava kalifornskej vedeckej akadémie na ostrovy Galapagos. - Meno uvedeného diela nejasné. Akadémia San Francisco, spôsoby jednania ...

3.1 Telegram nejasný: Dotážte sa Pouleura, možno-li dostať..., pre zrkadlá (?) Nepodarilo sa rozlúštiť.

ke straně 16

11.1 Správne má byť 31. augusta, predchádzajúci mesiac.

15.1 Rio = Rio de Janeiro v Brazílii.

ke straně 17

17.1 V rúk.: deport (nesprávne).

ke straně 18

18.1 Správne má byť Los Angeles.

ke straně 19

19.1 Pri čísle 300 označené je v rukopise drobným písmom 400. ale prečiarnuté.

19.2 V ruk.: nymbus.

ke straně 21

21.1 mená dní (skratky franc. výrazov) postupne: mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi atď., streda, štvrtok, piatok, sobota atď. ...

21.2 dátum dňa;

21.3 Lat. (skratka franc.) Latitude, zemepisná šírka n(ord) severná, s(ud) južná.

21.4 Long. (skratka lat.) Longitudo, zemepisná dížka (západná).

21.5 Run (angl.) beh; denná dráha.

21.6 Dist. k Papeete, vzdialenosť k Papeete.

21.7 from. S. F., od S. F. Vzdialeností rozumejú sa v námor, míľach (1852 km)

8) priemerná rýchlosť v hodine v určitom dni (v n. míľach.)

9; V rukop.: v stupňoch nejasnosti, snáď má byť 137°34', ako celkový smer plavby nasvedčuje, ale je možný aj odklon od pôvodného smeru.
Z. sv. = zodiakálne svetlo = zvieratníkové sv.

ke straně 23

23.1 Vidím dobro, schvaľujem ho, no preca konám zlo. (Ovidius).

ke straně 25

24.1 Ponechávam výraz Štefánikov.

25.1 Nepodarilo sa presne určiť: snáď stupňovitý(?)

25.2 Má byť: Amoundsen.

25.3 V rukopise "zalili."

ke straně 26

26.1 V rukopise: Gabunské, iste len prepísaním vznikla chyba.

ke straně 27

27.1 V rukopise: čistiaci topánky, zrejme chybné.

27.2 skrátene zl., st.

27.3 iziebky, ponechaný výraz Štefánikov.

ke straně 32

31.1 Štefánik píše v prvej časti zápisníku Frankastela, neskoršie Francastela

31.2 Skratka: minister verejného vyučovania.

31.3 Galápagos (ponechané dľa Štefánika).

31.4 V rukopise: bude (t. j. Únia.) Lepšie tvar budú, dľa smyslu celej vety.

ke straně 33

32.1 V rúk.: meteorologická (aj dalšie tvary tak písané).

32.2 Správne: Chatham.

33.3 Správne : El Commercio.

33.4 Správne: La Prensa.

33.5 Správne: El Dia.

33.6 Správne: El Ecuador.

ke straně 35

34.1 V rukopise: hviezdarne.

34.2 Hvezdáreň Vallotova je vo výške 4362 m, Janssenova vo výške 4810 m na Mt. Blancu.

ke straně 36

35.1 Správne Cruz.

35.2 V rukopise nevhodný slovosled: mu vnuknul som.

35.3 V rukopise: s jednou do kapse.

35.4 S ohladu; druhý výraz užitý správne: z ohľadu.

36.1 V rukopise: telephonicky.

ke straně 37

36.2 Ponechávam výraz Štefánikov.

36.3 V rukopise: s kterého.

37.1 Loise.

37.2 hviezdarne.

37.3 V rukopise: jejich

37.4 pani.

ke straně 38

V rukopise: t, iste len v rýchlosti nedopatrením (franky).

ke straně 40

39.1 V rukopise: nerozumia (chybné).

39.2 V rukopise: Lazaristy (ch.)

39.3 V rukopise: baknoty t. j. bankovky.

ke straně 41

40.1 Presidentovi.

40.2 Praza, nesprávne; pozdejšie uvádza Štefánik správne Plaza (generál Leonidas Plaza Gutiérres).

40.3 Štefánik výrazom Nemesis rozumie spravodlivý súd, odvetu, osud, užíva r. muž.

41.1 Ponechávam výraz Štefánikov.

41.2 Chýba to, aby veta bola výrazom povzdychu.

ke straně 42

42.1 kraju.

ke straně 43

43.1 Zoila Alvarez.

ke straně 44

43.2 jsúc.

43.2 Rozumie sa tisíce.

44.1 mojím.

ke straně 45

44.2 V rukopise: compania, poddustojník

44.3 dustojník.

44.4 na plecich,

44.5 červenýma,

45.1 jejich,

45.2 V ruk. naisť,

45.3 Prvé slovo v ruk. nejasné, snáď má byť správne vláda Číny.

ke straně 47

45.4 V rukopise: úmysle,

46.1 ingenýra,

46.2 vojanskou,

46.3 pani.

ke straně 48

47.1 V rukopise: rozcuchanýma šedivýma,

47.2 Ňadra,

47.3 polo odjatá.

47.4 Ponechávam výraz Štefánikov.

48.1 V rukopise: pri sťaženiu.

ke straně 49

V rúk.: nečitateľný výraz. Dľa informácií p. inž. Jizbu obratlami.

49.1 >V rukopise: výraz v zátvorke nečitateľný,

49.2 >správne soude.

ke straně 51

50.1 V rukopise: roče; (Štefánik užíval: ročí, -ia, -ie, miesto ročný -á -é;)

50.2 mojím.

50.3 Ponechávam výraz Štefánikov.

51.1 V rukopise: Sbľadnul.

ke straně 52

51.2 V rúk.: ing.,

51.3 zpôsobom,

51.4 missii, lepšie 2. pád, ako 3. pád.

51.5 nečitelné slovo : otvor(?)=otvoril ?

ke straně 53

52.1 V rukopise: snah,

53.1 čiasť.

ke straně 54

54.1 V rukopise: abyste.

54.2 po sobášu.

ke straně 55

54.3 Rozprava o magnetizme zemskom.

55.1 2) preist.

55.2 V rukopise: naisť.

55.3 17-8.

55.4 detailly.

ke straně 57

56.1 Ponechávam Štefánikov výraz dialektický, miesto vybaví.

56.2 Neznámy výraz nedopátral som sa smyslu.

56.3 V rukopise: jej.

ke straně 58

57.1 V rukopise: vlídne,

57.2 zajtrašok.

57.3 Meno ministrovo zaznačené len letmo : Penňa ...: užil som správneho tvaru dla záznamu na 116.

58.1 Miesto franc. camarade.

58.2 nečitateľný výraz; asi robia potrebu, v tom smysle je nečitateľný výraz užitý (...)

58.3 6; Janssenovej, lebo od nej dostal dňa 30. XI. list.

ke straně 60

59.1 V rúk.: s kočom

59.2 Meno ministrovo opäť chybne uvedené: Penňerera, uviedol som správny výraz dľa strany 116.

ke straně 61

60.1 V rukopise: meno ministra opäť skomolené,

61.1 realisovanie,

61.2 čisti,

61.3 kompetetnejším.

ke straně 62

62.1 V rukopise : veta "Ale Francia ... do prenájmu" je pripísaná ako doplnok drobnou literou, snáď pozdejšie.

62.2 23 hod. pripísané dodatočne, rôzny rukopis o tom svedčí.

ke straně 64

63.1 V rukopise : Peňaherrery,

63.2 copiu,

63.3 že aby (nesprávne).

ke straně 66

66.1 V rukopise: jeho.

66.2 Ponechávam výraz Štefánikov.

66.3 patrne "textuelne".

66.4 poňevádž,

66.5 môj,

66.6 písobný,

66.7 môj list,

66.8 vykonanou.

ke straně 67

66.9 liškou,

67.1 na sostaveniu.

67.2 Pravdepodobne velitel plachetnej lodi, ktorou mali odcestovať na ostrovy.

67.3 Alfaro Eloy, bývalý prezident rep. ecuad. Priblížil Quito civilizácii. Za neho bola stavaná železnica Quayaquil z Quito.

ke straně 69

67.4 Brat Pavel starší o 3 roky, usídlený v Amerike, kde aj zomrel po válke 1920

67.5 V rúk.: chudiak.

68.1 franc. Gérand, španielsky gerente správca hotelu

68.2 snahové (v rukopise).

ke straně 70

69.1 V rukopise: daktorý (mohlo by sa tiež pripustiť),

69.2 môjho,

70.1 nejasne čiteľné: zučali (?)

70.2 Správne Fábregas.

ke straně 71

71.1 V rukopise: chudiak.

71.2 V zátvorke uvedené poznámky písané sú veľmi drobnou literou, pravdepodobne dopisované; správne: de los Colorados.

ke straně 72

Vstal som unavený; noc nebola tak zlá, jako som si myslel. Ráno navštívil ma p. Favre, ktorý študuje novú železničnú dráhu "Amazon-Port Bolivar".72.1

ke straně 73

72.1 Správne: Puerto-Bolivar,

72.2 Správne: Higgiusa.

72.3 V rúk.: lis,

72.4 vojanskú.

73.1 V rukopise: miesto o Oriente: v Oriente.

ke straně 74

73.2 V rukopise : discretne,

73.3 zajtrašok,

74.1 vojanskú,

74.2 ku zamezeniu.

74.3 Preklad : Myslím, že činnosťou rozvinutou (vynaloženou) pri tejto príležitosti nadobudnul definitívne práv . . .

ke straně 75

74.4 Nepodporujte žiadon podnik .. . oznámime Vám zaujímavé prípady.

75.1 Ponechávam výraz Štefánikov.

75.2 V rukopise: s prevedením,

75.3 moju úprimnú radosť,

75.4 všetkie.

ke straně 76

76.1 V rukopise; pri čaju.

ke straně 77

77.1 Vidz poznámky,

77.2 tohotiež (snáď analogicky od čes. tentýž, ale nesprávne užité).

ke straně 79

77.3 V rukopise : že ponevádž,

78.1 tamejšia,

79.1 jsuc.

79.2 V rukopise: abyste,

79.3 telephonicky.

79.4 Mená španielske, velmi zle čiteľné; pokúsil som ich zaznačiť dla možnosti verne dla rukopisu. Priezvisko Salazar je zaznačené Salezar, Calezar; snáď ešte nezvedel Štefánik správneho tvaru. (Viď Peňaherrera).

ke straně 80

79.5 V rukopise: comissii,

80.1 vymenujuva,

80.2 s kočom,

80.3 de Monziea,

80.4 Petza = Plaza(?) pravdepodobne,

80.5 zkumať.

ke straně 81

81.1 V rukopise: zatím,

81.2 správne: Calle que baja del Belón. (Ulica ktorá smeruje nadol od Belénu.

81.3 vôle.

ke straně 82

82.1 V rukopise: Destruza.

ke straně 84

84.1 V rukopise: Frankastelovú,

84.2 akcen,

84.3 snáď na Pichinchu (vrch - vyhasla sopka nad Quitom vp. 4787 m alebo Pic Minetu.

ke straně 85

85.1 Preklad tel: "A 3" Code Bociam Paris. Chautemps ... (Myslím, že budeme môcť zariadiť záležitosti ako si prajete). . . (jednáme opatrne) ... bez akejkoľvek zodpovednosti alebo záruky s Vašej strany) ... (urýchlite rozhodnutie ako je len možné)... (je sa obávať konkurencie).

85.2 V rukopise: complimenty.

ke straně 86

86.1 V rukopise: elekralnu.

ke straně 87

87.1 V rukopise: Esmeraldas,

87.2 budjet,

87.3 že bude-li,

87.4 považován,

87.5 sfér,

87.6 Norton (správne),

87.7 coronal Concha, vodca revolucionárov.

ke straně 88

88.1 V rukopise: Posledné skratky nejasné,

88.2 ve ktorom,

88.3 časť.

88.4 Preklad šifrovaného telegramu: Bociamp Paris. Chautemouz vyjednávania zdajú sa končiť (17635) za výtečných podmienok (06294) prenájom (04130) strojený (10436) založiť spoločnosť (29066) dobre sme porozumeli Vášmu plánu (návrhu; jednáme dôsledne, (podľa neho) (05785) môžeme rozšíriť svoju právomoc, alebo je nutne sa držať presne Vašich medzí hraníc, smerníc) (15475).

ke straně 89

89.1 Olga sestra, vydatá za Eugena Hajtša, vtedy učiteľa vo Spiš. Vlachoch. Dr. Ivan Fajnor, bratranec, lekár v Balaž. Ďarmotách, zomrel vo válke v Rusku.

89.2 V rukopise: môj,

89.3 důležitým,

89.4 mi,

89.5 heur,

89.6 Peňaherrery,

89.7 prevede,

ke straně 90

90.1 po prvý raz skratka: Isab.,

90.2 druhý raz Is.

90.3 V rukopise: abyste.

90.4 Caracacue (chybne) Bahia de Carráquez záliv kde je P. Bolivar.

90.5 Theatre Sucre, po slávnom ecuadorskom generálu.

90.6 Ponechávam výraz šiatok miesto ručník, šatka.

ke straně 91

90.7 Preklad telegramu: "Minister obchod. lodstva Paríž. Ukrutnosti revolucionárov zvyšujú vážnosť vlády (;) zlepšenie (.) Štefánik". - V telegramu chýba, des' pred révolucionaires. Patrne stručná štylizácia alebo nedopatrenie. Konečné slovo treba porozumeť o situácii vnútropolitickej ako aj vojenskej.

91.1 V rukopise: budjet,

91.2 Martineza,

91.3 budeli.

ke straně 92

91.4 Drevená masívna raketa.

91.5 V rúk.: svatba,

92.1 vrštok,

92.2 pani.

92.3 Správne: Plazza de la Independencia.

ke straně 93

92.4 V V rukopise: météorologistu,

92.5 s nového,

93.1 pod rúškom.

93.2 V rukopise: moju.

ke straně 94

93.3 Ponechávam Štefánikovu zvláštnosť rodného dialektu.

94.1 Správne: Chile,

94.2 Chatham.

ke straně 95

95.1 V rukopise: zajtrašok.

95.2 V rukopise: môj.

ke straně 97

96.1 V rukopise: s prvou,

96.2 Cevallos.

96.3 Správne: Dueňasa.

97.1 V rukopise: dostatočne,

97.2 Sarraste.

97.3 t. j, inokedy (č. jindy).

ke straně 98

97.4 V rukopise: inkské.

ke straně 99

98.1 V rukopise: ukiazal,

98.2 prinese.

ke straně 100

99.1 V rukopise: dostatočne dôkazov,

100.1 pomocí.

101.1 V rukopise: Nedám mu, dodatočne pripísané, ho, pred nedám; upravil som v duchu jazyka,

101.2 Slová odletia, písmo zostane,

101.3 S takýmto,

101.4 môjho.

102.1 V rukopise: Don Qujota,

102.2 mojej,

103.1 moju,

103.2 môjho,

103.3 s Esmeraldu,

103.4 Bahia Puerto Bolívar.

103.5 V V rukopise: ve prospech.

ke straně 104

104.1 V rukopise: perle.

104.2 Správne: Agencia de vapores y del dique el Perú saldrá de Quayaquil el seis de Enero .... Higgins.

ke straně 105

105.1 V rukopise: účele.

105.2 Tulcan.

ke straně 108

107.1 V rukopise: ve prospech mojich idealov,

107.2 bôh,

107.3 všetkie,

107.4 môjmu,

107.5 s 29. dec.

108.1 Uvedené vety sú vpísané dodatočne drobnou literou.

ke straně 109

109.1

Telegram, na ktorom sa dohodli Š. a Fr., o ktorom bola reč dodatočne dňa 11. XII. a 12. XII, ; dátum omylom 12. X. 1913. M. S. = Milan Štefánik.

Preklad: Prosím Vašu Excelenciu, ráčte sdeliť p. ministrovi verejného vyučovania a p. podtajomníkovi námorníctva nasledujúce:

Pán Štefánik bol práve poverený vládou ecuadorskou zreorganizovať na útraty menovanej vlády observator v Quitu a utvoriť sieť (staníc poz.) meteorologických a sieť T. S. F., na celom území Ecuadoru, počítajúc v to aj ostrovy. Dosiahol, že šéfovia dvoch posledných úradov (správ) budú Francúzi. Odjazd vyšemenovaného p. Štefánika na Galapagos opozdil sa, poneváč nemohol včas najať loď.

Nemôžem než vydať svedectvo obratnosti (šikovnosti) p. Štefánikovi, ktorý nadobudnul týchto výsledkov, aniž by vzbudil pozornosť.

Francastel.

(l'État de la Marine, dajaký významný odbor námorníctva, správa ?)

112.1 Uvedené adresy na str. 112 sú pravdepodobne z Quita; súdim dľa hotelu de Paris, v ktorom býval inž. Favre. Meno min, Francastela zaznačené je tužkou. Náčrty sú robené perom.

112.2 Adresy známych a ministrov: Navarro sa menuje Frederics tiež; (Fr. co), Juan písané je Guan. Peňaherrera mal vnútro, Dillon (zahraničie ?) Intriago výučbu, Navarro válečné loďstvo, Game financií ?

zpět na obsah